RE-BO d.o.o.

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
top_3.jpg

CTC SISTEM - KAKO DELUJE? natisni

Sistem za čiščenje cevi deluje po principu potiskanja izstrelkov skozi cevi s curkom stisnjenega zraka. Sistem se uporablja za čiščenje cevi velikosti od 2 mm do nekaj sto milimetrov in dolžine do 1000 m. Za daljše cevi moramo zagotoviti ustrezno količino stisnjenega zraka. S tem sistemom lahko čistimo tudi cevovode z vgrajenimi krogelnimi ventili, T in Y razcepi.

Čiščenje cevi - delovanje

 

Delovanje CTC sistema

Pred začetkom delovanja mora CTC ročnik:

  • biti priključen na vir zraka z minimalnim priporočenim tlakom 600 kPa (6 bar)
  • imeti izbran izstrelitveni nastavek pritrjen s pritrdilno ploščo
  • imeti izstrelek vstavljen v nastavku.

 

VIR ZRAKA, korak 1
Čiščenje cevi - korak 1 Enota je opremljena s hitro spojko 8 mm. Namestite omenjeno spojko na vstopni priključek ohišja CTC ročnika. Priporočen minimalni tlak zraka je 600 kPa (6 bar). Tlak zraka ne sme preseči 1050 kPa (10,5 bar). Vir stisnjenega zraka mora zagotoviti pretočno kapaciteto 250 – 400 l/min. Lahko se uporabi jeklenka z dušikom z ustreznim regulatorjem.
  
NASTAVEK, korak 2
Čiščenje cevi - korak 2 Odprite pritrdilno ploščo CTC ročnika s pritiskom na varnostni zatič, sprostite mehanizem s palcem roke, s katero držite CTC ročnik. Spustite pritrdilno ploščo. Izberite ustrezen nastavek in ga vstavite. Za nastavke manjše od 38 mm, je potrebno predhodno namestiti tudi prilagoditveni obroč (AR1).
  
IZSTRELEK, korak 3
Čiščenje cevi - korak 3 Izberite izstrelek primerne velikosti in ga vstavite v nastavek.
  
PRIPRAVLJENOST ZA UPORABO, korak 4
Čiščenje cevi - korak 4 Zaprite pritrdilno ploščo in zagotovite, da varnostni zatič in sprostitveni mehanizem fiksirata pritrdilno ploščo.
DELOVANJE, korak 5
Čiščenje cevi - korak 5 Pred uporabo CTC SISTEMA zagotovite, da je izstopni del pregibnih ali togih cevi nameščen v prestrezno posodo. Nekateri tipi izstrelkov skupaj z odstranjenimi nečistočami lahko povzročijo poškodbe. Poleg tega lahko uporabljene izstrelke izkoristimo tudi za pomoč pri diagnostiki in določanju stanja čistoče in pogojev v ceveh, skozi katere so prešli.

Čvrsto prislonite nastavek CTC ročnika ob pregibno ali togo cev, ki jo nameravate očistiti in se prepričajte, da je stik zatesnjen. Pritisnite sprožilec in poskrbite, da je pritisnjen dokler se izstrelek ne pojavi na drugem koncu cevi. Če se sprožilec sprosti preden se izstrelek pojavi, bo le-ta ostal v cevi dokler sprožilec ni ponovno pritisnjen.