RE-BO d.o.o.

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
top_4.jpg

Projektiranje Nadzor Revidiranje natisni

1. Revidiranje načrtov:

 • revidiranje načrtov strojne stroke za zahtevne objekte.

2. Projektiranje strojnih napeljav, naprav in opreme za:

 • stanovanjske in poslovne objekte,
 • trgovske in gostinske objekte,
 • javne objekte – šole, vrtce, športne dvorane, zdravstvene domove, lekarne, 
 • industrijske objekte in skladišča.

Projektiranje strojnih instalacij 1  Projektiranje strojnih instalacij 2
Specializacija:

 • plinske postaje za UNP in plinske instalacije za UNP,
 • MRP in plinske instalacije za zemeljski plin, 
 • plinske postaje in napeljave tehničnih plinov,
 • direktno plinsko ogrevanje industrijskih objektov (sevalno, toplozračno), 
 • plinske in oljne kotlarne,
 • predelava industrijskih porabnikov za uporabo plina,
 • rekonstrukcija obstoječih ogrevalnih sistemov,  
 • skladišča nevarnih tekočin.

3. Inženiring pri izvedbi investicije:

 • definiranje investitorjevih potreb in zahtev pred investicijo,
 • določitev zahtev, ki jim mora ustrezati objekt (varnost, energetska učinkovitost, kvadratura …)
 • preizkus ustreznosti lokacije in izvedljivosti objekta na želeni lokaciji,
 • izdelava idejnih zasnov, ocene stroškov v fazi izvedbe, uporabe in vzdrževanja objekta,
 • izdelava projektne naloge,
 • pridobivanje projektnih pogojev in soglasji, vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja,
 • razpis za izbiro projektantov, revidentov, izvajalcev in nadzornikov, zbiranje in analiza ponudb,  
 • vodenje investicije za in v imenu investitorja.

4. Nadzor nad izvedbo strojnih napeljav, naprav in opreme v skladu z ZGO-1.

5. Svetovanje s področja energetike in racionalne rabe energije:

 • izdelava analize stroškov za energijo na enoto proizvoda ali število porabnikov,
 • predlog izboljšav za zmanjšanje stroškov, 
 • ocena stroškov za izvedbo izboljšav ter izračun vračilne dobe,
 • uvajanje ciljnega spremljanja energije zaradi zmanjševanja stroškov
 • izdelava idejnih zasnov, ocene stroškov v fazi izvedbe, uporabe in vzdrževanja objekta, izdelava projektne naloge,
 • izdelava ocen izvedljivosti in vračilne dobe kogeneracijskih postrojenj za so proizvodnjo toplote in elektrike (SPTE).