RE-BO d.o.o.

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
top_2.jpg

Projektiranje Nadzor Revidiranje - Reference natisni

REVIDIRANJE

 • MLINICA PREMOGA IN PETROLKOKSA V CEMENTARNI SKALE - SALONIT ANHOVO d.d.
 • LINIJA ZA PRIPRAVO IN DOZIRANJE TRDIH SEKUNDARNIH ENERGENTOV V CEMENTARNI SKALE V ANHOVEM - SALONIT ANHOVO d.d.
 • SKLADIŠČNA HALA IN TRANSPORT SUROVIN DO MC IN MP V CEMENTARNI SKLALE - SALONIT ANHOVO d.d.
 • LESONIT ILIRSKA BISTRICA – LINIJA ZA PROIZVODNJO VLAKNENIH PLOŠČ, ŠRINKLER SISTEMI, OBJEKT DEFIBRILACIJE.
 • KNAUF INSULATION d.o.o. Škofja Loka – PROIZVODNI OBJEKT
 • JAVOR PIVKA d.d. – POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKT
 • PRENOVA HOTELA JAMA V POSTOJNI
 • POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT – PRVOMAJSKA – REJČEVA V NOVI GORICI
 • MERCATOR VELEBLAGOVNICA POSTOJNA
 • MERCATOR VELEBLAGOVNICA LJUBLJANA
 • MERCATOR SUPERMARKET IG
 • GARAŽNA HIŠA PORTOROŽ
 • GARAŽNA HIŠA KOPER
 • GARAŽNA HIŠA ŽUSTERNA
 • MORS – LETALIŠČE CERKLJE
 • GLEDALIŠČE MURSKA SOBOTA
 • OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA – Ljubljana
 • SITULA – Ljubljana
 • OPERA V LJUBLJANI
 • AMZS NOVO MESTO
 • ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO
 • TELOVADNICA OŠ TREBNJE
 • OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG
 • OSNOVNA ŠOLA DOBRIČ
 • SODNA PALAČA V LJUBLJANI
 • HOTEL HIT ŠENTILJ
 • HOTEL LUCIJA PORTOROŽ
 • HOTEL SVOBODA STRUNJAN
 • TOVARNA »KRKA« - KRŠKO
 • POSLOVNI OBJEKT DIMIČEVA v LJUBLJANI
 • ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO
 • OTROŠKI VRTCI SEŽANA, SELO, CERKVENJAK, KNEŽAK, CERKNO, PIVKA, DIVAČA
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV – KOZINA
 • HOTEL GRAHOR SEŽANA
 • INKUBATOR AJDOVŠČINA
 • PROIZVODNI OBJEKT-TT OKROGLICA
 • PROIZVODNI OBJEKT KOŠAKI MARIBOR
 • UKC MARIBOR-ONKOLOGIJA
 • DOM UPOKOJENCEV-GROSUPLJE
 • NARODNA GALERIJA LJUBLJANA
 • OSNOVNA ŠOLA AJDOVŠČINA
 • PPROIZVODNO SKLADIŠČNI OBJEKT TAJFUN PLANINA
 • SUPERMARKET MURGLE
 • BOLNIŠNICA SEŽANA
 • MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVA GORICA

Revidiranje hotela Palace Portorož  Revidiranje Salonit Anhovo 1  Revidiranje Salonit Anhovo 2  Revidiranje Javor Pivka 1


PROJEKTIRANJE ALI NADZOR

STANOVANJSKE IN POSLOVNE STAVBE

 • Poslovno stanovanjski objekt C3 – 1. in 2. faza v Ajdovščini
 • Poslovno stanovanjski objekt, Erjavčeva 28 v Novi Gorici


TRGOVSKI IN GOSTINSKI OBJEKTI

 • Zabaviščni center PERLA v Novi Gorici – plinska kotlarna
 • Hotel PARK v Novi Gorici – plinska kotlarna
 • Trgovina SPAR v Ajdovščini 
 • Prodajno razstavni prostor LESNINA v Novi Gorici
 • Skladišče galanterije – distribucijski center MERCATOR v Šempetru
Projektiranje Spar Ajdovščina

JAVNI OBJEKTI
 • Lekarna in zdravstveni dom v Ajdovščini
 • Dom starejših občanov v Ajdovščini – plinska kotlarna »P«, hlajenje
 • Dom starejših občanov v Podbrdu
 • Osnovna šola Dobravlje – plinska postaja UNP, plinska kotlarna in plinsko toplozračno ogrevanje telovadnice, plinska instalacija in prezračevanje v kuhinji
 • Pilonova galerija Ajdovščina – ogrevanje in hlajenje
 • Kulturni dom Podnanos
 • Dijaški dom škofijske gimnazije v Vipavi
 • Poslovni prostori in laboratoriji Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica v Rožni dolini
 • Vojašnica Postojna – več objektov, kotlarna, toplovod, hidrantno omrežje
 • Vojašnica Pivka – upravni objekt, postaja za UNP, hidrantno omrežje
 • Športni center Police v Ajdovščini – rekonstrukcija ogrevanja in prezračevanja
 • Letno kopališče v Ajdovščini – ogrevanje bazenske vode

Projektiranje ZD Ajdovščina  Projektiranje dijaški dom Vipava 


INDUSTRIJSKI OBJEKTI
 • Tehnični zavod Slovenska vas – plinska postaja za UNP, plinsko sevalno ogrevanje, plinsko toplozračno ogrevanje
 • Proizvodni objekt FLUID Batuje – plinsko sevalno ogrevanje
 • Delavnice in proizvodni prostori GORIŠKE OPEKARNE – RENČE – plinsko toplozračno ogrevanje
 • Proizvodni objekt ŠAMPIONKA RENČE – plinsko sevalno ogrevanje
 • Proizvodni objekt FIRŠT v Batujah – plinsko toplozračno ogrevanje
 • Proizvodni objekt KIPGO v Batujah – plinska postaja in plinsko sevalno ogrevanje
 • Proizvodni objekt ESAL v Anhovem – plinske instalacije, plinsko sevalno ogrevanje, predelava industrijskih porabnikov za rabo zemeljskega plina
 • Proizvodni objekt MEBLO JOGI v Novi Gorici – plinske instalacije, plinska kotlarna, plinsko toplozračno ogrevanje
 • Prizidek proizvodnih in skladiščnih prostorov MEBLO JOGI v Novi Gorici
 • Proizvodni objekt MEBLO JOGI v Braniku – rekonstrukcija kotlarne na ELKO in ogrevalnega sistema
 • Proizvodni objekt PETRIČ v Ajdovščini
 • Proizvodni objekt EUROPRINT v Ajdovščini

Projektiranje Esal Anhovo


ENERGETSKI OBJEKTI
 • Plinske postaje za UNP ( tehnični zavod Slovenska vas, PETROL Miren, dijaški dom škofijske gimnazije, OŠ Dobravlje)
 • Skladišče in pretakališče UNP (KURIVO Ajdovščina)
 • Plinifikacija kompleksa MIP – Nova Gorica – zemeljski plin
 • Plinifikacija kompleksa ISKRA AVTOELEKTRIKA – Šempeter pri Gorici – zemeljski plin
 • Plinifikacija kompleksa FRUCTAL Duplica – zemeljski plin