RE-BO d.o.o.

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
top_7.jpg

Varstvo pri delu - Uporabne informacije natisni
  • pogoji, ki jih mora izpolnjevati podjetje ali samostojni podjetnik za izvajanje kontrol tesnosti in kontrol varnostnih naprav na plinskih inštalacijah. (pdf)
  • kdaj je potrebno opraviti prvi pregled delovne opreme po 9. členu Pravilnika o delovni opremi na novih objektih (npr.: kotlarne, plinske instalacije, črpališča, bazenska tehnika, prezračevalne naprave), (pdf)
  • postopki pri uporabi zemeljskega plina, (pdf)
  • postopki pri uporabi nevarnih kemičnih snovi, (pdf)
  • seznam obveznih pregledov – področje varnosti in zdravja pri delu, (pdf)