RE-BO d.o.o.

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
top_5.jpg

O podjetju - GDPR natisni

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Podjetje RE-BO d.o.o., je bilo ustanovljeno 1992. Ukvarjano se z naslednjimi področji: s kontrolo opreme pod tlakom, s kontrolo skladišč nevarnih tekočin, s storitvami s področja varnosti in zdravja pri delu, z revidiranjem, projektiranjem, inženiringom, nadzorom in svetovanjem s področja investicijskih gradenj ter neporušnimi preiskavami (NDT kontrolami).

Za namene izvajanja naših storitev, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela družba RE-BO d.o.o. obdeluje osebne podatke strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki najemajo naše pravne storitve.

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zavedamo se, da je v našem odnosu do strank še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo od strank.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje RE-BO d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

Družba RE-BO d.o.o. obdeluje osebne podatke na podlagi naslednjih predpisov:

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba med podjetjem RE-BO d.o.o in stranko. Pogodbena določila pa so skladna s spodaj navedenimi predpisi.

Na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov (recimo davčnih predpisov), ki terjajo od družbe RE-BO d.o.o. v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Družba RE-BO d.o.o. v določenih primerih zaproša svoje stranke – posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni.

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: RE-BO d.o.o., Lokavška cesta 8, 5270 Ajdovščina oziroma na mail info(at)re-bo.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: RE-BO d.o.o., Lokavška cesta 8, 5270 Ajdovščina oziroma na mail info(at)re-bo.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Družba RE-BO d.o.o. bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih družba RE-BO d.o.o. hrani v skladu z zakonskimi zahtevami.

Direktor: Aljaž Birsa

Datum: 12.3.2019